โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านหาดยาว อ.เหนือคลอง ต.ตลิ่งชัน จ.กระบี่

โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น   ณ โรงเรียนบ้านหาดยาว อ.เหนือคลอง ต.ตลิ่งชัน จ.กระบี่  ระหว่างวันที่  2 – 4 มิถุนายน 2560 กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด และปรับภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม โรงเรียนให้พร้อมต่อการเรียนรู้ และตอบสนองต่อพัฒนาการของเด็กๆ