“น้องแก๊ป” คนรุ่นใหม่ที่แม้จะมีไลฟ์สไตล์แบบวัยรุ่นตามสมัยนิยม แต่ก็ไม่เคยลืมศิลปวัฒนธรรมไทยและรากเหง้าของตัวเอง

“น้องแก๊ป” วุฒิชัย หทัยวิวัฒน์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนรุ่นใหม่ที่แม้จะมีไลฟ์สไตล์แบบวัยรุ่นตามสมัยนิยม แต่ก็ไม่เคยหลงลืมศิลปวัฒนธรรมไทยและรากเหง้าของตัวเอง ด้วยการหันมาเรียนมโนราห์ และไม่ใช่แค่เรียนด้วยความเห่อชั่วครั้งชั่วคราว แต่น้องแก๊ปเรียนมาถึง 2 ปีแล้ว