ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบูรณาการวิชาความรู้สู่การรับใช้สังคมด้วยการออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหนหนัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีอาจารย์ณัฐดนัย พยัฆพันธ์ และอาจารย์อมร หวังอัครางกูร ร่วมดูแลตลอดการจัดกิจกรรม