เลือกตั้งประธานนักศึกษาสาขาการเมืองการปกครอง

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักศึกษาสาขาการเมืองการปกครอง วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8:30 – 15:30 น. ณ ลานตึกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้น 1

วัตถุประสงค์ : การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคน ในระบอบประชาธิปไตย ที่เราต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนในการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้ตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ ในการประสานงานระหว่างนักศึกษากับสาขา